Thành ngữ ‘As quick as a flash’: Nhanh như chớp

Giáo dục 25/10/18, 11:58

Trong bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu về một thành ngữ rất thú vị trong tiếng Anh: As quick as a flash. Dịch nghĩa: Nếu bạn làm việc gì as quick as a flash/ lightning, có nghĩa là bạn làm việc đó nhanh như chớp, nhanh như cắt. Ví dụ minh ...

End of content

No more pages to load