Bài tập: Câu so sánh

Học tiếng Anh 16/08/17, 15:44

Cùng ôn lại kiến thức về các loại so sánh qua 15 câu trắc nghiệm dưới đây nhé! 1. He is ... than me. A. tall B. taller C. more tall D. more taller 2. Our friends are more ... than ...

Phân biệt Like và As

Học tiếng Anh 11/11/16, 10:17

Hai từ “like” và “as” thường được hiểu với nghĩa là 'như', 'giống'. Tuy nhiên cách dùng của hai từ này có sự khác biệt. Chúng ta cùng xem cách phân biệt và thực hành bài ...

End of content

No more pages to load