Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi rất nhiều người muốn học tiếng Anh. Tuy nhiên, trong lớp học, có thể bạn chưa từng được nghe tới những sự thật thú vị (fun facts) sau đây về tiếng Anh, đây cũng là một cách hấp dẫn để bạn nhớ các từ vựng nhanh hơn bạn tưởng và khiến bạn có thêm hứng thú để học ngôn ngữ này.

  • We can find 10 words in the 7-letter word “therein” without rearranging any of its letters: the, there, he, in, rein, her, here, ere, therein, herein.

Chúng ta có thể tìm được 10 từ trong từ 7 chữ “therein” mà không cần sắp xếp lại thứ tự các chữ. 10 từ đó là: the, there, he, in, rein, her, here, ere, therein, herein.

 

  • The “QWERTY keyboard” gains its name from the fact that its first 6 letter keys are Q, W, E, R, T and Y. On early typewriters the keys were arranged in such a way as to minimize the clashing of the mechanical rods that carried the letters.

Cái tên “bàn phím QWERTY” bắt nguồn từ thực tế rằng 6 chữ cái đầu tiên trên bàn phím đấy là Q,W,E,R,T và Y.

 

  • “Was it a car or a cat I saw” is the only full English sentence that, when read in reverse, will be the same!

“Was it a car or a cat I saw” (Đó là cái xe hay con mèo mà tôi nhìn thấy?) là câu tiếng Anh hoàn chỉnh duy nhất mà khi viết từ phải sang, các chữ cái vẫn ra được một câu y hệt. (Bạn bắt đầu viết với chữ w cuối câu và tiếp tục với chữ a,s,i,t…phía trước nó.)

 

  • The sentence ‘Are you as bored as I am’ can be read backwards and would still make sense!

Câu ‘Are you as bored as I am? ‘(Bạn có đang cảm thấy chán như tôi không?) có thể đọc theo cả chiều xuôi lẫn ngược mà vẫn có nghĩa: Am I bored as you are? (Tôi có đang cảm thấy chán như bạn không?)

 

  • Do you know a funny fact about the word ‘listen’? It contains the same letters as the word ‘silent’!

Điều thú vị ở từ ‘listen’ (lắng nghe) là nó bao gồm những kí tự trùng với các kí tự trong từ ‘silent’ (im lặng).

 

  • Here is something more about ‘Q’, would like to tell you that it is the least used letter in English language.

‘Q’ là một trong những chữ được sử dụng ít nhất trong tiếng Anh.

 

  • Do you there are few words in English language, which only exist in plural form? Here are few –glasses, scissors, trousers, jeans, pants etc.

Có một số danh từ trong tiếng Anh mà chỉ tồn tại dưới dạng số nhiều như glasses, scissors, trousers, jeans, pants,….

 

  • Also the first word spoken on the moon by a human was an English word! Do you want to know what it was ? It was ‘ok’ (well a small controversy exists here,few say it was ‘Houston’ ,others say it was ‘Contact’, anyway all the said word were in English).

Từ đầu tiên được con người nói trên mặt trăng là 1 từ tiếng Anh. Một số người nghĩ rằng từ đó là ‘Go’ (đi). Một số người khác cho răng đó là ‘Contact’ (liên lạc), cũng có số ít ý kiến cho rằng từ đó là ‘Houston’.

 

  • In English, the name of every number shares a letter with each neighbor. One shares an O with two, which shares a T with three, which share an R with four, which share an F with five, which shares an I with six and so on indefinitely.

Trong tiếng Anh, tên mỗi một con số lại chứa một chữ cái có trong số tiếp theo. One và two đều có chữ O, two và three đều có chữ T, three và four đều có chữ R, four và five đều có chữ F, five và six đều có chữ I và tương tự với các số tiếp theo. (Bạn tự thử xem có đúng không!)

 

  • Going into history of dictionaries, would like to tell that first English dictionary was printed in 1755.

Cuốn từ điển tiếng Anh đầu tiên được in vào năm 1755.

 

Yến Nga

 

Xem thêm: