Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi rất nhiều người muốn học tiếng Anh. Tuy nhiên, trong lớp học, có thể bạn chưa từng được nghe tới những sự thật thú vị (fun facts) sau đây về tiếng Anh, đây cũng là một cách hấp dẫn để bạn nhớ các từ vựng nhanh hơn bạn tưởng và khiến bạn có thêm hứng thú để học ngôn ngữ này.

  • Due to a printing error, there was a word in the English dictionary from 1932 to 1940 which didn’t have a meaning. There are “ghost words” that mean nothing. The word “dord” appeared in the dictionary for eight years in the mid-20th century.

Vì lỗi in ấn, mà có những từ trong từ điển từ năm 1932 đến 1940 không có nghĩa gì cả. Những từ này gọi là những “Từ ma” (ghost words). Ví dụ như từ “dord”, một từ vô nghĩa xuất hiện 8 năm trong từ điển vào những năm giữa thế kỉ 20.

  • ‘Pronunciation’ is the word which is most mispronounced in the English language!

Từ ‘Pronunciation’ (phát âm) là một trong các từ bị phát âm sai nhiều nhất trong tiếng Anh.

  • English is the official language of the sky! It doesn’t matter which country they are from, all pilots speak in English on international flights.

Tiếng Anh được biết tới là ngôn ngữ chính thức trên bầu trời. Cho dù các phi công đến từ đất nước nào thì họ đều sử dụng tiếng Anh trên những chuyến bay quốc tế.

  • The most difficult tongue twister in the English language is “sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick”. Why not try it out on your friends and see if any of them can say it without making a mistake?

Câu tiếng Anh khó đọc nhanh nhất trong tiếng Anh là “sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick”.

  • A new word is added to the dictionary every two hours. Between now and your next meal, a new word will be put into the dictionary. During the course of the year, almost 4000 new words are added!

Một từ mới được đưa vào từ điển cứ mỗi 2 giờ. Điều này có nghĩa là giữa thời điểm hiện tại và bữa ăn tới của bạn , một từ mới sẽ được đặt vào từ điển. Trong một năm có thể có tới 4000 từ mới được bổ sung.

  • The shortest, oldest, and most commonly used word is “I.”Medieval manuscripts reveal that some of the oldest words in English were “I,” “we,” “two,” and “three.” This makes “I” one of the shortest and oldest words in the English language. It is also the most commonly used word in English conversations.

Từ ngắn nhất, cổ nhất và được sử dụng phổ biến nhất là “I”. Theo một số ghi chép thời kì trước cho thấy một số trong những từ ngữ có lịch sử lâu nhất bao gồm “I,” “we,” “two,” and “three.”.

  • Girl used to mean small boy or girl. The word “girl” was not initially used to refer to a specific gender. It used to mean “child” or “young person” regardless of the gender.

Danh từ “Girl” từng được dùng với nghĩa một cô bé hay cậu bé. Từ “girl” trước đây không được tạo ra chỉ để để cập đến một giới tính cụ thể nào cả. Nó từng đồng nghĩa với các từ như “child” (đứa trẻ) hay “young person” (thanh niên).

  • 1 billion people speak English. That’s 1 in every 7 on earth.

Có 1 tỷ người sử dụng tiếng Anh, điều này có nghĩa cứ 7 người lại có 1 người sử dụng tiếng Anh.

  • 80% of information stored on all computers in the world is in English

80% thông tin được lưu trữ trên các máy tính trên thế giới là bằng tiếng Anh.

  • The longest common English word without vowels (a, e, i, o or u)  is “rhythms”.

Từ tiếng Anh dài nhất mà không có nguyên âm là “rhythms” (nhịp điệu).

(Còn tiếp)

Yến Nga

Xem thêm: