Hỏi và chỉ đường là kiến thức rất quan trọng, nhất là khi đi du lịch hoặc tới một nơi nào đó. Bỏ túi luôn những mẫu câu giao tiếp dưới đây nhé!

Cách hỏi đường

Excuse me! How do I get to …?

Làm thể nào để tới …?

Excuse me! What is the best way to …?

Cách tốt nhất để tới … là gì?

Where is…?: … ở đâu?

Excuse me! Could you tell me how to get to…?

Xin lỗi! Bạn có thể nói cho tôi biết làm thế nào để tới…?

Excuse me! Do you know where the … is?

Xin lỗi! Bạn có biết … ở đâu không?

Are you from around here?

Bạn có phải người ở đây không?

How do I find …?

Could you direct me to …?

Bạn có thể chỉ giúp tôi đường tới …?

I’m looking for this address …, could you show me please?

Tôi đang tìm địa chỉ này …, bạn làm ơn có thể chỉ cho tôi được không?

Can you show me on the map?

Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không?

Are we on the right road?

Chúng tôi có đi đúng đường không?

How far is it?

Chỗ đó cách bao xa?

How far is it from here to …?

Từ đây tới … bao xa?

Cách chỉ dẫn đường

Turn back/go back …

Đi ngược lại, đi trở lại …

Turn left/ right …

Rẽ trái/phải …

Go along …

Đi dọc theo …

Cross …

Đi qua …

Take the first/ second road on the left/right.

Tới ngã rẽ đầu tiên/ thứ hai thì rẽ trái/phải …

It’s on the left/right …

Nó ở bên trái/phải …

Go up/down …

Đi lên/ đi xuống …

It’s about 60 meters from here.

Khoảng 60 mét từ đây.

It’s on your right/ left.

Nó ở phía bên phải/ trái bạn.

It’s in the middle of the block.

Nó ở giữa toà nhà.

It’s on the corner.

Nó ở góc phố.

It’s next to/ across/ between/ in front of …

Nó ở cạnh/ đi qua/ ở giữa/ ở đằng trước của …

Drive to street and turn left/right …

Lái xe và rẽ trái/phải …

Go straight ahead …

Đi thẳng lên …

Go through the park.

Đi qua công viên.

Cross the street.

Đi qua đường.

Go as far as the roundabout ….

Đi cho tới khi tới vòng xuyến.

Did you get all that?

Bạn đã biết cách đi chưa? (Bạn đã hiểu hết chưa?)

Trả lời khi bạn không giúp được

I’m sorry I don’t know, you should ask the man over there.

Xin lỗi, tôi không biết, bạn nên hỏi người đàn ông đằng kia.

Follow me, I know the person who could help you.

Đi theo tôi, tôi biết người có thể giúp bạn.

I’m sorry, I don’t know, you should ask the front desk clerk over there.

Xin lỗi, tôi không biết, bạn nên hỏi nhân viên lễ tân đằng kia kìa.

I’m afraid I couldn’t help, but the police station is at the end of this road, very near, you should go there!

Tôi e rằng mình không thể giúp bạn, nhưng trạm cảnh sát ở cuối đường này rất gần, bạn nên tới đó để hỏi.

Hội thoại thực hành

A: Excuse me, I’m lost, could you show me the way to Hilton Hotel?

Xin lỗi, tôi bị lạc đường, bạn có thể chỉ cho tôi đường tới khách sạn Hilton được không?

B: Oh yes, You should go ahead until reaching the second road on the right, it’s Hai Ba Trung Street, and go about 40 meters, turn left, you will see the hotel on the left.

Vâng, bạn nên đi thẳng cho tới lối rẽ thứ hai bên phải, đó là đường Hai Bà Trưng, đi khoảng 40 mét nữa bạn sẽ nhìn thấy khách sạn ở bên trái.

A: Thank you very much!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

B: You’re wel come, did you get all that?

Không có gì, bạn đã hiểu hết chưa?

A: Oh yes, thanks so much.

Vâng, cảm ơn rất nhiều.

Thuần Thanh