Khi muốn diễn tả trạng thái mệt, chúng ta thường nói: “I am tired”. Hãy thử những câu thú vị hơn dưới đây nhé!

Tiếp theo Phần 1, Phần 2

21. I’m dragging. – Tôi mệt nhoài người rồi.

22. I’m shattered. – Tôi đang rất mệt mỏi và kiệt sức.

23. I’m drained. – Tôi rất mệt mỏi.

24. I’m wiped out. – Tôi hết sức mệt.

25. I’m drowsy. – Tôi oải lắm rồi.

26. I can hardly keep my eyes open. – Tôi không mở nổi mắt ra nữa rồi.

27. I’m off to bed. – Tôi đi ngủ đây.

28. I’m gonna hit the sack. – Tôi đi ngủ đây.

29. It’s bedtime for me. – Tới lúc tôi phải đi ngủ rồi.

30. I’m dead to the world. – Tôi mệt muốn chết đi được.

Thuần Thanh