Tây Du Ký là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân gồm 100 hồi, ghi lại hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh cầu Phật Pháp, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả. Tây Du Ký xây dựng trên văn hóa tu luyện bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, tất cả tình tiết, nhân vật lời thoại đều mang nội hàm sâu sắc. Do vậy, tác phẩm xứng đáng là báu vật trong kho tàng văn học kim cổ Đông Tây, mãi mãi tỏa sáng đến ngàn đời.

Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu loạt bài học qua tác phẩm Tây Du Ký, không chỉ cung cấp những từ vựng trọng điểm mà còn hy vọng sẽ mang cho quý độc giả đến nguồn cảm hứng mới khi học ngoại ngữ.

***

Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện “Đường Tăng phụng mệnh vua Đường đi thỉnh kinh”.

When Tang Monk received an order from the Emperor and was getting ready to depart, many monks tried to persuade him not to go.

  • Tang Monk: Đường Tăng
  • Emperor: Hoàng đế
  • try to V: cố gắng làm gì

Khi Đường Tăng nhận được chiếu chỉ từ vua Đường và sẵn sàng lên đường rất nhiều nhà sư cố gắng khuyên nhủ ông không nên đi.

Tang monk possessed high inborn quality such that interference would not have any effect on him. He thus went on his pilgrimage for scriptures.

  • effect on: ảnh hưởng, tác động đến
  • pilgrimage for scriptures: hành trình thỉnh kinh

Đường Tăng là người đại căn cơ nên can nhiễu như thế không có tác dụng gì với ông. Vì thế ông lên đường đi thỉnh kinh.

Đường Tăng kiên định đi lấy kinh (Ảnh: eva.vn)

He brought two ordinary persons as his entourage. They were eaten by demons at the very beginning. Because of his inborn quality, he escaped and was rescued by a God.

  • ordinary person: người thường
  • because of + N: bởi vì

Đường Tăng xuất hành mang theo hai tùy tùng. Họ bị yêu quái ăn thịt ngay lúc vừa khởi hành. Nhờ “bản tính viên minh” của Đường Tăng, ông tránh khỏi bị hại và được Thần cứu giúp.

A cultivator will encounter tests from the very beginning of cultivation. First of all, one must be persistent.
When a cultivator possesses steadfast belief, he will have God’s help when he encounters demons. 

Một người tu luyện sẽ gặp phải khảo nghiệm ngay từ bước đầu trong tu luyện.
Khi một người tu có lòng thành tín kiên định, người đó sẽ được Thần giúp đỡ khi gặp yêu ma.

Video tóm tắt nội dung bài học:

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Trúc Mai (Tổng hợp)