Từ “HOW” là một trong những từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh. Nó giúp chúng ta tạo nên những câu hỏi và những câu văn ý nghĩa. Từ “HOW” kết hợp với nhiều từ khác để hình thành các loại câu hỏi. Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về các cụm cơ bản “How much”, “How many”, “How often”, “How well”, “How long”, “How far” và “How old”

Thông qua bản đồ hình tròn (ring mindmap) dưới đây, các bạn cùng luyện tập cách sử dụng từ HOW trong các câu hỏi.

Ảnh: engames (Nhấn vào ảnh để xem hìn lớn)

Ví dụ:

  • Với từ “How well” – bạn có thể hình thành câu hỏi: How well can you play football? (Bạn chơi bóng đá tốt thế nào?) ; How well can play guitar? (Bạn chơi ghita tốt thế nào?)
  • Với từ “How long” – bạn đặt câu hỏi: How long have you been learning English? (Bạn đã học tiếng Anh bao lâu); How long have you stayed there? (Bạn đã ở đó bao lâu nhỉ)
  • Với từ “How many” – bạn đặt câu hỏi: How many books do you read every year? (Bạn đọc bao nhiêu quyển sách mỗi năm?); How many places have you visited? (Bạn đã du lịch đến bao nhiêu nơi?)

Với biểu đồ trực quan này, việc luyện tập sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Chúc các bạn sớm sử dụng thành thạo dạng câu hỏi với “HOW”!

Đức Hải