Compare là động từ so sánh hai hay nhiều thứ với nhau. Compare to và compare with đều được dùng để diễn tả sự so sánh nhưng chúng khác nhau trong cách dùng. 

Compare to                                

Khi so sánh hai đối tượng khác nhau về bản chất chúng ta dùng compare to.

Ví dụ:

Don’t compare him to a superman.

Đừng so sánh anh ấy với siêu nhân. (siêu nhân và người là khác nhau)

Don’t compare yourself to that monkey.

Đừng so sánh mình với con khỉ đó chứ. (khỉ với người là khác nhau)

The way she appeared could be compared to a star on the sky.

Cách cô ấy xuất hiện có thể so sánh với một vì sao trên trời. (một cô gái và một vì sao là hai thứ khác nhau)

Compare with

Khi so sánh hai đối tượng giống nhau thì chúng ta dùng compare with.

Ví dụ:

Ha Noi is crowded compared with Sai Gon.

Hà Nội cũng náo nhiệt như Sài Gòn. (cả hai cùng là thành phố lớn và giống nhau về bản chất)

Why don’t we compare Mr Smith’s CV with Mr Patterson’s CV to choose the right candidate?

Sao chúng ta không so sánh CV của ông Smith và Patterson để chọn ra ứng viên tốt? (hai đối tượng so sánh là CV giống nhau)

My brother is so naughty but not so bad compared with yours.

Em trai tớ là một đứa rất nghịch ngợm nhưng chả là gì so với em cậu. (đối tượng so sánh cùng là em trai)

Thuần Thanh