Trong tiếng Anh, tuy số lượng giới từ không nhiều nhưng có thể nói nó xuất hiện trong hầu hết các câu tiếng Anh và gây khó khăn không ít cho người học khi sử dụng. Các giới từ không có quy luật cố định về cách dùng, cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những cụm giới từ thú vị và thường được sử dụng.

AT

At times : thỉnh thoảng
At all time: luôn luôn
At hand : có thể với tới
At heart : tận đáy lòng
At once : ngay lập tức
At length : chi tiết
At a profit : có lợi
At a moment’s notice : trong thời gian ngắn
At present : bây giờ
At all cost : bằng mọi giá
At war/peace : thời chiến/hòa bình
At a pinch : vào lúc bức thiết
At ease : nhàn hạ
At first sight: cái nhìn đầu tiên
At rest : thoải mái
At least : ít nhất
At most : nhiều nhất
At first: lúc đầu, ban đầu
At last: cuối cùng
At once: ngay lập tức
At risk: nguy hiểm
At least: tối thiểu, ít nhất
At any rate: bằng bất cứ giá nào
At fault: bị hỏng
At first sight: từ cái nhìn đầu tiên
At a discoust: được giảm giá
At a disadvantage: bị bất lợi
At large: nói chung

In

In love : đang yêu
In fact : thực vậy
In need : đang cần
In trouble : đang gặp rắc rối
In general : nhìn chung
In the end : cuối cùng
In danger : đang gặp nguy hiểm
In debt : đang mắc nợ
In time : kịp lúc
In other words : nói cách khác
In short : nói tóm lại
In brief : nói tóm lại
In particular : nói riêng
In turn : lần lượt
In a hurry: vội vã, gấp gáp
In a minute/second: chốc, lát
In advance: trước
In charge of: chịu trách nhiệm
In common: có điểm chung, giống nhau
In time: không trễ, đủ sớm

ON

On second thoughts : nghĩ lại
On the contrary : trái lại
On the average : trung bình
On one’s own : một mình
On foot : đi bộ
On purpose : có mục đích
On time : đúng giờ
On the whole : nhìn chung
On fire : đang cháy
On and off : thỉnh thoảng
On the spot : ngay tại chỗ
On sale : bán giảm giá
On duty : trực nhật
On behalf of: thay mặt cho, nhân danh
On no account: không vì lí do gì
On the whole: nói chung
On a diet: ăn kiêng
On the increase: đang gia tăng
On the move/quiet: đang chuyển động, đứng yên
On the verge of: chuẩn bị, sắp sửa
On business: đi công tác

BY

By sight : biết mặt
By accident/by chance: tình cờ
By mistake : nhầm lẫn
By heart : thuộc lòng
By oneself : một mình
By all means : chắc chắn
By degrees : từ từ
By land : bằng đường bộ
By no means : không chắc rằng không
By all means: chắc chắn
By dozen: bằng tá
By law: theo luật
By force: bắt buộc
By rights: có quyền
By nature: bản chất
By coincidence: trùng hợp
By sight: bằng mắt
By far: cho đến bây giờ
By oneself: một mình
By heart: thuộc lòng
By surprise: bất ngờ
By virtue of: bởi vì

BEYOND
Beyond belief: không tin tưởng
Beyond a joke: không còn là trò đùa nửa
Beyond repair: không thể sửa chữa được nửa
Beyond a shadow of a doubt: không nghi ngờ gì

FOR
For fear of: vì sợ, vì e là
For life: suốt đời
For fun: để cho vui
For sale: để bán
For the time being: hiện tại, hiện thời
For the foreseeable future: trước mắt

FROM

From now then on: kể từ ngày bây giờ trở đi
From time to time: thỉnh thoảng
From memory: theo trí nhớ
From bad to worse: ngày càng tồi tệ

OUT OF

Out of work : thất nghiệp
Out of date : lỗi thời
Out of reach : ngoài tầm với
Out of money : hết tiền
Out of danger : hết nguy hiểm
Out of use : hết sài
Out of the question : không bàn cãi
Out of order : hư, hỏng

UNDER

Under age: chưa đến tuổi trưởng thành
Under control: bị kiểm soát, kiểm soát được
Under a law: theo luật
Under pressure: chịu áp lực
Under repair: đang sửa chữa
Under rest : đang bị bắt
Under stress: bị căng thẳng
Under suspicion: bị nghi ngờ
Under…circumstances: trong hoàn cảnh…
Under cover of: dưới cái vẻ
Under the impression that: có ấn tượng là
Under the influence: chịu ảnh hưởng
Under an obligation: bị bắt buộc
Under construction: đang xây dựng
Under observation: bị theo dõi

WITH

With the exception of: ngoại trừ
With intent to: có ý định
With regard to: xét về
With a view to: nhằm để

WITHIN

Within the law: theo luật, đúng luật
With reach: trong tầm với

Đức Hải (tổng hợp)

Từ Khóa: