Trong tiếng Anh, có rất nhiều cách để diễn đạt một việc. Bài viết sau đây cung cấp các mẫu câu mà bạn có thể dùng để đưa ra lời gợi ý hoặc lời khuyên cho ai đó.

Gợi ý (Suggestions)

Should – nên

“You should try to practise English.”

Bạn nên cố gắng thực hành tiếng Anh

“You shouldn’t translate too much.”

Bạn không nên dịch quá nhiều

Why don’t you – Sao bạn không

“Why don’t you join an English club?”

Sao bạn không tham gia vào một câu lạc bộ tiếng Anh?

ought to – phải, nên

“You ought to read more.”

Bạn phải/nên đọc nhiều hơn

If I were you, I’d… – Nếu tôi là bạn, tôi sẽ…

“If I were you, I’d watch more television.”

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ xem tivi nhiều hơn.

*Tất cả các mẫu trên đều đi với động từ nhưng không có “to”. Ví dụ: “”He should visit the Eiffel Tower.” (Anh ấy nên đi thăm tháp Ép-phen) chứ không phải là “he should to visit the Eiffel Tower.”

Đề xuất và khuyến nghị (Suggest and recommend)

Bạn có thể sử dụng Verb + ing (động từ cộng với đuôi “ing”)

“”I suggest visiting the Eiffel Tower.” (We should all go.)

“Tôi đề nghị là chúng ta nên đi thăm tháp Ép-phen” (Tất cả chúng ta nên đi.)

Hoặc sử dụng mẫu that + verb (động từ) mà không có “to”

“I suggest that you visit the Eiffel Tower.” (I’m not going.)

“Tôi nghĩ là bạn nên đi thăm tháp Ép-phen” (Tôi sẽ không đi.)

Hay sử dụng một danh từ

“I recommend the lasagne.” (It’s a very good dish to choose in this restaurant.)

“Tôi đề nghị món lasagna.” (Đó là một món ngon có thể chọn tại nhà hàng này.)

Lời khuyên (Advice)

Hãy ghi nhớ sự khác biệt giữa hai loại từ của từ Advice, một là động từ, hai là danh từ.

Advise (động từ)

“I advise you to buy a good dictionary.” (The pronunciation is ad – vaiz)

“Tôi khuyên bạn nên mua một cuốn từ điển tốt.” (phát âm của từ này là ad-vaiz)

Advice (danh từ)

“Can you give me some advice?” (The pronunciation is ad – vais)

“Bạn có thể cho tôi vài lời khuyên được không?” (phát âm của từ này là ad-vais)

Advice là một danh từ không đếm được. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể nói an advice (một lời khuyên). Thay vì đó, chúng ta nói some advice (một vài lời khuyên) hay a piece of advice (một lời khuyên).

“Let me give you some advice.”

“Hãy để tôi cho bạn một vài lời khuyên.”

“She gave me a very useful piece of advice: to buy a good dictionary.”

“Cô ấy đã cho tôi một lời khuyên rất hữu ích: mua một cuốn từ điển tốt.”

Một số cách nói khác

Nhiều người không thích nhận lời khuyên nếu họ không yêu cầu! Để tránh việc gây ra ấn tượng không hay, bạn có thể sử dụng một trong các cách biểu đạt sau:

“You could always…”

“Bạn luôn có thể…”

“Have you considered…”

“Bạn đã cân nhắc….”

“Perhaps we could…”

“Có lẽ chúng ta có thể…”

“Do you think it’s a good idea to…”

“Bạn có nghĩ rằng đó sẽ là một ý tưởng hay khi….”

“Have you thought about…”

“Bạn đã nghĩ về….”

“In your position, I would…”

“Ở vị trí của bạn, tôi sẽ…”

“You should perhaps…”

“Bạn có lẽ nên…”

Thu Hiền (Theo english-at-home)

Xem thêm: