Lời Việt

Hát Oah, tôi yêu em Moa
Em còn trẻ quá, nhưng tôi chẳng bận tâm

Đừng quan tâm tới những gì bạn em nói
Xét về mặt nhân cách, tôi cũng khá đàng hoàng
Có thể tôi đã xử sự ngốc nghếch một hay hai lần gì đó
Nhưng tôi thực sự cần em

Và có lẽ tôi không phải người duy nhất
Ồ, tôi biết em làm những thằng đàn ông khác khóc lóc thế nào
Nên hãy khởi đầu như những người bạn nhé
Và để cho tình bạn này mãi không chấm dứt

Tôi quen em từ nhiều năm trước
Tôi muốn gì, tôi cũng chẳng biết
Nhưng cứ nói rằng đó là tình yêu đi nhé

Hát Oah, tôi yêu em Moa
Đối với tôi em còn trẻ quá, nhưng tôi không bận tâm làm gì
Đừng nói có lẽ thế, cứ trở thành người con gái của tôi đi em
Khỏi cần ngại ngùng gì, vì em sẽ ổn thôi

Nên hãy nói những điều tôi muốn nghe
À không, đợi đã, cứ để đó
Em biết tôi không đủ tốt cho em
Ôi chúa ơi, tôi chẳng biết phải làm gì

Tôi thích em ngay từ thưở ban đầu
Em làm trái tim băng giá trong tôi tan chảy
Và giờ nó đang rừng rực cháy

Hát Oah, tôi yêu em Moa
Đối với tôi em còn trẻ quá, nhưng tôi không bận tâm làm gì
Đừng nói có lẽ thế, cứ trở thành người con gái của tôi đi em
Khỏi cần ngại ngùng gì, vì em sẽ ổn thôi

Xin đừng vứt bỏ những gì em có về tôi
Tôi đã từng tin em là người cứu vớt linh hồn tôi
Nhưng nếu em nhìn thấy tôi đang lặng lẽ khóc thầm,
Liệu em có nắm lấy bàn tay tôi và không bao giờ buông ra?

Hát Oah, tôi yêu em Moa
Đối với tôi em còn trẻ quá, nhưng tôi không bận tâm làm gì
Đừng nói có lẽ thế, cứ trở thành người con gái của tôi đi em
Khỏi cần ngại ngùng gì, vì em sẽ ổn thôi

Giải thích:

You’re way too young for me, but I don’t mind : Các bạn cùng ôn lại cấu trúc too + adj +( for sb) to V : quá ….cho ai để làm việc gì, ex : The exercise is too difficult for me to do( Bài tập quá khó đến nổi tôi không thể nào làm được). Các bạn cũng cần lưu ý 3 nguyên tắc khi dùng cấu trúc này.
– Nếu chủ từ hai câu giống nhau thì bỏ phần for sb : He is so weak. He can’t run. (Anh ấy quá yếu. Anh ấy không thể chạy nổi.)à He is too weak to run.

– Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau: The coffee was very hot. I couldn’t drink it. (Cà phê rất nóng. Tôi không thể uống được.)à The coffee was too hot for me to drink.

– Nếu trước tính từ, trạng từ có các trạng từ như too, so, very, quite, extremely… thì khi chuyển sang cấu trúc Too … to phải bỏ những trạng từ đó đi. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ với từ way : “ xa” ở trong câu hát trên là một trạng từ để bổ nghĩa, nhấn mạnh cho “ too young”.
Các bạn cũng cần lưu ý tới cấu trúc với từ mind. Động từ “mind” thường được theo sau là V-ing (mind doing something). Cấu trúc mind + V-ing này thường được dùng ở dạng câu hỏi để yêu cầu ai làm một việc gì đó một cách rất lịch sự hoặc để hỏi một người khác xem họ có bị phiền gì không nếu bạn làm điều gì đó. Ví dụ: Would you mind opening the window for me? = Bạn có vui lòng mở dùm tôi cửa sổ được không?
Ngoài ra, cấu trúc phủ định với mind còn dùng để nói ai đó không ngại làm việc gì : I don’t mind doing hard work = Tôi không ngại làm những công việc cực nhọc

Bài tập nghe và điền ô trống

Singing Oah, I love you Moa
You’re way too young for me, but I don’t mind
Never mind what your girlfriends
Deep inside I’m quite okay
I may have fooled around once or twice
But I really need
And it’s not like I’m the only guy
Oh, I know how you make them cry
let’s start by being friends
And let this friendship never end
I knew you years ago
What want, I don’t know
But let’s just say it’s love
Singing Oah, I love you Moa
You’re way too young for me, but I don’t
Don’t say maybe, just be my lady
No need to hesitate, ’cause you’ll be fine
So tell me what I want to
No wait, let’s just leave it there
You know I’m not good for you
God, I don’t now to do
I liked you from the start
You melt my icy heart
And now it’s hot
Singing Oah, I love you Moa
You’re way too young for me, but I don’t mind
say maybe, just be my lady
No need to hesitate, ’cause you’ll be fine
Don’t throw away all what’s left to me
I once believed would save my soul
But if you saw me now, crying secretly
Would you hold my hand and never let it go?
I’m singing Oah, I love you Moa
You’re way too young for me, but I don’t mind
Don’t say maybe, just be my lady
No need hesitate, ’cause you’ll be fine
I’m singing Oah, ’cause I love you Moa
You’re way too young for me, but I don’t mind
Don’t say maybe, just be lady
No need to hesitate, ’cause you’ll be fine

Đáp án (full lyric) http://baidich.com/index.php?id=18015