Mùa hạ trong quan niệm của người xưa

Trí huệ cổ nhân 08/05/17, 02:14

Lập hạ: Tiến vào mùa hạ, cây cối lớn lên Lập hạ là tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí, thường là rơi vào trước sau ngày 5/5 Dương lịch, lúc này chòm sao Bắc Đẩu chỉ hướng Đông Nam, dấu hiệu bắt đầu mùa Hạ, vạn vật đến lúc ...

Thiển ngộ về hàm nghĩa của chữ “Phật”

Trí huệ cổ nhân 04/04/17, 06:47

Khi nhắc tới “Phật”, có lẽ không ít người đều liên tưởng tới hình tượng trang nghiêm và thần thánh của các vị Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, hay Đại Nhật Như Lai. Vậy Phật là ai? Hàm nghĩa thật sự của chữ "Phật" ấy nói ...