10 đại trí huệ nhân sinh trong Hồng Lâu Mộng

Trí huệ cổ nhân 24/10/17, 15:48

"Hồng Lâu Mộng" không chỉ là bộ tiểu thuyết kinh điển mà còn là bản mẫu tốt nhất cho gia đình hiện đại lấy làm gương. Trong 10 điều gia huấn của Giả phủ, mỗi điều đều khiến người ta bừng  tỉnh, chỉ cần đọc hiểu một điều, thì có ...

3 báu vật kiếp nhân sinh của Lão Tử

Trí huệ cổ nhân 11/10/17, 15:52

Trời có tam bảo (3 báu vật) là Mặt trời, Mặt trăng và các Vì sao. Đất cũng có tam bảo là Nước, Lửa, Gió. Con người có tam bảo là Tinh, Khí, Thần. Lão Tử cũng có tam bảo là Từ, Kiệm, Bất đảm vi thiên hạ tiên (Nhân ...

Phúc khí của một người là từ đâu mà có?

Trí huệ cổ nhân 10/10/17, 11:34

Phúc khí của một người là từ đâu mà có? Làm thế nào để kéo dài phúc khí? Đó đều là những câu trả lời không dễ giải đáp chỉ bằng một hai lời nói.  Chuyện kể rằng, một hôm Thượng Đế đang tản bộ bên trong khu vườn Hoàn Mỹ ...

Học trò hỏi Khổng Tử: ‘Làm sao để bảo vệ mình?’. Khổng Tử trả lời: ‘Làm tốt 4 điểm này, trị cả 1 quốc gia còn được…

Trí huệ cổ nhân 07/10/17, 23:57

Khổng Tử là nhà tư tưởng Nho gia lỗi lạc, cả một đời ông luôn đề cao đạo đức và giá trị luân thường đạo lý trong xã hội. Từ Tam cương, Ngũ thường, cho tới quan điểm về quân tử hay bậc thánh nhân, các triết lý của ông đã ...