Thơ: Nói thật với mùa thu

Thơ: Nói thật với mùa thu

Mùa thu ơi! Cho tôi được lặng im Giấu nỗi xót xa trong nụ cười nửa miệng Bạn bè tôi người đi rồi người đến Kỷ niệm bây giờ tôi đâu thể quên. Mùa thu ơi! Sao có thể ...