Giải mã Phong Thần (P.4): Khương Tử Nha vạch 10 tội của Trụ Vương, bài học lựa chọn Thiện – Ác cho muôn đời sau

Câu chuyện lịch sử 01/08/17, 18:09

“Phong Thần diễn nghĩa” là bộ tiểu thuyết chương hồi mang đậm tính huyền sử của Trung Quốc, thường được giới học giả so sánh với trường ca Iliad của Hy Lạp. Bộ truyện lấy bối cảnh chiến tranh Thương - Chu, lồng vào rất nhiều yếu tố của Phật, ...

Vị ẩn sĩ đức cao vọng trọng khiến vua Quang Trung đích thân 3 lần viết chiếu cầu hiền, ông là ai?

Câu chuyện lịch sử 18/07/17, 07:29

Có bài thơ rằng: "Sông Đằng một dải dài ghê Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông Những người bất nghĩa tiêu vong Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh" (Bạch Đằng Giang Phú - Trương Hán Siêu) Lịch sử như dòng sông dài cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu sự ...