10 cụm từ tiếng Anh ai cũng dùng

10 cụm từ tiếng Anh ai cũng dùng

Hãy học thật chuẩn 10 cụm từ tiếng Anh mà ai cũng dùng dưới đây nhé! 1. Hello Có thể dùng để chào hỏi khi gặp gỡ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngoài ra bạn còn ...

Viết cho ngày tựu trường

Viết cho ngày tựu trường

Mến tặng những người bạn nhỏ đang tuổi cắp sách tới trường, và cả những người bạn lớn hơn đã từng có tuổi hoa niên bên nhành hoa phượng thắm. “Hằng năm cứ vào cuối thu, ...