Khi lớn lên, rất nhiều người trong chúng ta mải theo đuổi những sở thích riêng của chính mình mà quên đi cha mẹ, ông bà và những người lớn tuổi đã từng bên cạnh, dạy dỗ ta và yêu thương ta trong suốt cuộc đời họ. Thế nhưng, đừng quên rằng, chúng ta cũng sẽ được làm cha, làm mẹ và sẽ nhận được những gì mà bản thân đã trao đi.

Video dưới đây dựa trên một câu chuyện có thật với tên Chiếc bát gỗ – The wooden bowl

videoinfo__video3.dkn.tv||__

A frail old man went to live with his son, daughter-in-law, and four-year old grandson. The old man’s hands trembled, his eyesight was blurred, and his step faltered.The family ate together at the table.

Một ông già gầy yếu phải dọn đến ở chung với con trai, con dâu và một đứa cháu nội lên 4 tuổi. Ông già hai tay run rẩy, mắt đã mờ, chân bước không vững. Cả gia đình ngồi ăn chung nơi bàn ăn.

But the elderly grandfather’s shaky hands and failing sight made eating difficult. Peas rolled off his spoon onto the floor. When he grasped the glass, water spilled on the tablecloth.

Nhưng người ông lớn tuổi với hai tay run rẩy và đôi mắt kém khiến cho việc ăn uống rất khó khăn. Những hạt đậu rớt từ muỗng xuống sàn nhà. Khi ông với tay lấy ly nước thì nước đổ tóe ra khăn bàn.

The son and daughter-in-law became irritated with the mess. “We must do something about father,” said the daughter-in-law. “I’ve had enough of his spilled milk, noisy eating, and food on the floor.”

Người con trai và con dâu rất bực mình vì phải lau chùi dọn dẹp cho ông. Người con trai nói: “Chúng mình phải làm một cái gì để giải quyết vấn đề này. “Em chán ngấy cái vụ ông đánh đổ sữa, ăn uống nhồm nhoàm, và đánh đổ thức ăn trên sàn nhà”.

So the husband and wife set a small table in the corner. There, Grandfather ate alone while the rest of the family enjoyed dinner. Since Grandfather had broken a dish or two, his food was served in a wooden bowl!

Sau đó hay vợ chồng bàn nhau đặt một cái bàn trong góc phòng. Ở đó, người ông phải ngồi ăn một mình trong khi cả gia đình ăn uống vui vẻ. Vì ông cụ đã đánh vỡ mấy cái đĩa, thức ăn của ông được bỏ vào một cái bát gỗ.

Hai vợ chồng đã để đồ ăn của ông trong chiếc bát gỗ (Ảnh: unplash.com)

The four-year-old watched it all in silence.

Đứa cháu 4 tuổi quan sát mọi sự trong thinh lặng.

One evening before supper, the father noticed his son playing with wood scraps on the floor. He asked the child sweetly, “What are you making?”

Một tối kia, ngay trước bữa ăn, người cha thấy đứa con nghịch với mấy khúc gỗ vụn trên sàn. Anh ta dịu dàng hỏi: “Con đang làm gì vậy?”

Just as sweetly, the boy responded, “Oh, I am making a little bowl for you and Mama to eat your food in when I grow up.” The four-year-old smiled and went back to work.

Đứa bé cũng trả lời dịu dàng không kém: “Ồ con đang làm một cái bát nhỏ cho ba và mẹ ăn khi con lớn lên.” Nó cười và tiếp tục làm việc.

The words so struck the parents that they were speechless.Then tears started to stream down their cheeks. Though no word was spoken, both knew what must be done.

Những lời nói của đứa trẻ làm cho cặp vợ chồng sững sờ không nói nên lời. Rồi những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt họ. Dù không nói ra lời, cả hai đều hiểu phải làm gì.

That evening the husband took Grandfather’s hand and gently led him back to the family table. For the remainder of his days he ate every meal with the family. And for some reason, neither husband nor wife seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled, or the tablecloth soiled.

Tối hôm ấy, người con trai cầm tay bố và dịu dàng dắt ông cụ trở về bàn ăn của gia đình. Và trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời ông cụ được ngồi ăn chung với gia đình. Và từ đó cả chồng lẫn vợ dường như không còn chú ý đến những lúc muỗng nĩa rơi, sữa bị đổ tràn hay khăn bàn bị dính bẩn.

Từ đó, ông cụ lại ăn tối cùng các thành viên trong gia đình (Ảnh: unplash.com)

Bài học:

Parents, they didn’t leave you when you were young. So don’t leave them when they are old.

Cha mẹ không bỏ rơi ta khi ta còn nhỏ. Vậy đừng bỏ rơi khi họ đã già.

Một số cấu trúc trong truyện ngắn:

must V: phải làm gì

had enough of: chán ngấy việc gì

set a table: đặt bàn

Though S V, S V: mặc dù …. nhưng

start to V: bắt đầu làm gì

Video: Meir Kay – https://youtu.be/i2RXyRfYt24