Phải làm sao khi con bạn nói dối?

Phải làm sao khi con bạn nói dối?

Do chưa đủ khả năng đánh giá về giá trị quan, nhân sinh quan nên trẻ nhỏ khó tránh khỏi việc từ háo thắng chuyển dần sang háo danh, từ đó dẫn tới nói dối. ...