Có nhiều cách để nói về tuổi tác đã cao. Cùng học ngay một số thành ngữ thú vị dưới đây nhé!

1. be on the right/ wrong side of 40, 50…

Thành ngữ này có nghĩa là trông ai đó chưa đến/ ngoài bao nhiêu tuổi

Image result for wrong side of 40.
(Ảnh: www.azquotes.com)

to be wrong side of 40 = to be over 40: ngoài 40 tuổi

to be right side of 40: chưa đến 40 tuổi

Ví dụ:

Why is she dressing like a teenager when she is clearly the wrong side of 40?

Tại sao cô ấy cứ ăn mặc như thiếu niên trong khi đó rõ ràng cô ấy đã ngoài 40?

2. You can’t teach old dog new tricks

Xét trên chữ nghĩa bề mặt, câu này nhắc đến những con chó đã già (old dog) thường có sức khoẻ và trí nhớ bị hạn chế, nên việc bạn dạy cho chúng những chiêu trò mới (new tricks) là điều vô cùng khó khăn và gần như không thể. Thành ngữ này muốn nói rằng: để thay đổi thói quen cũ của một người, hoặc bắt người đó thích nghi với thói quen mới là điều cực kì khó khăn.

Ví dụ:

You can’t teach your father to use a computer proficiently. You can’t teach old dog new tricks.

Bạn không thể dạy được bố của bạn sử dụng máy tính một cách thành thạo đâu. Không thể làm được!

3. be over the hill

Nước mình hay có câu “bên kia dốc của sự nghiệp”, có nghĩa là đã quá già và không đáp ứng được yêu cầu (của công việc).

Image result for he is over the hill
(Ảnh: Reference.com)

Ví dụ:

I don’t think of myself as being over the hill yet.

Tôi không nghĩ rằng mình đã quá tuổi để đáp ứng yêu cầu.

4. get on a bit

Thành ngữ này mang nghĩa chỉ ai đó đang già đi 

to get on a bit = to get older: già đi.

Image result for get older
(Ảnh: www.jasonyormark.com)

Ví dụ:

He is getting on bit.

Anh ấy đang già đi.

Thiện Nhân