Câu chuyện dưới đây được viết bởi một y tá bệnh viên. Cô đã vô cùng xúc động trước tình cảm của một ông lão dành cho vợ mình, ngay cả khi bà lão cũng không còn nhớ được chồng mình là ai từ vài năm về trước…

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Early one morning, a 80-year-old man came to the hospital to get his stitches removed from his thumb.

Buổi sáng, một ông lão ở độ tuổi 80 đi đến bệnh viện để cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay.

A nurse attended to him, she checked his vitals and told him to wait: “It would be over an hour before the doctor can see you”.

Một y tá kiểm tra vết thương sau đó nói ông hãy đợi: “Khoảng hơn một giờ nữa ông mới gặp được bác sĩ”.

The nurse told him to wait but old man asked her to hurry if possible.

Cô bảo ông hãy đợi nhưng ông lão khẩn khoản muốn gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.

As they started talking nurse asked him, “Do you have any doctor’s appointment as you seem to be in hurry…?”

Cô y tá hỏi ông lão: “Ông đã hẹn trước với bác sĩ chưa sao ông có vẻ vội vàng vậy…?”

Old man replied, “No, but I must go to nursing home to eat breakfast with my wife. She is suffering from Alzheimer’s disease and living in nursing home”.

Ông lão trả lời: “Tôi không hẹn trước nhưng tôi cần đến viện dưỡng lão ăn sáng với vợ tôi bây giờ. Bà ấy bị đãng trí và sống ở viện dưỡng lão”.

Người đàn ông chia sẻ câu chuyện với cô y tá (Ảnh: unsplash)

The nurse asked “Would she worry if you get there a bit late?”

Y tá tò mò: “Bà ấy sẽ lo nếu ông đến muộn một chút sao?”

Old man replied, “No.. She no longer remember who I am and had not recognized me since last five years…”

Ông lão trả lời: “Không phải thế. Bà ấy không còn nhớ tôi là ai và cũng không còn nhận ra tôi từ 5 năm trước rồi…”

The nurse was surprised and again asked, “She doesn’t recognize you yet you go to have breakfast with her every morning? Why?”

Cô y tá ngạc nhiên, hỏi tiếp: “Bà ấy không biết ông là ai mà ngày nào ông cũng ăn sáng với bà ấy? Tại sao thế?”

To this the old man smiled and replied softly, “She doesn’t know me but I still know who she is…”

Ông lão nhoẻn miệng cười và từ tốn: “Bà ấy không nhận ra tôi nhưng tôi nhận ra bà ấy mà…”.

For those in love; time, distance or health do not matter… The only thing that matters is love and care for your partner despite all difficulties in the journey of life.

Giữa những người yêu nhau thì thời gian, khoảng cách sức khỏe không phải là vấn đề… Điều quan trọng là tình yêu và sự quan tâm đến nửa kia của bạn khiến bạn có thể bất chấp khó khăn trong hành trình của cuộc sống.

Tiểu Ngọc