Để con lớn lên hạnh phúc, có 7 câu cha mẹ không nên nói

Để con lớn lên hạnh phúc, có 7 câu cha mẹ không nên nói

Đừng nghĩ rằng con trẻ ngây thơ sẽ không hiểu và cũng không thèm để ý đến những điều người lớn chúng ta nói. Kỳ thực, chúng nghe rõ hết, thậm chí có thể nhớ mãi suốt cả quãng đời về sau này... Từ xưa tới ...

Hiểu trẻ chính là tiền đề của giáo dục

Hiểu trẻ chính là tiền đề của giáo dục

Người xưa có câu: “Bồi dưỡng, giáo dục con người cũng giống như trồng hoa, trước tiên phải nhận biết được đặc điểm của hoa, trong hoàn cảnh khác nhau thì bón phân, tưới nước và chăm sóc cũng khác nhau, đây gọi là giáo ...

Tiết kiệm – Bí quyết nuôi dạy con trẻ thành tài

Tiết kiệm – Bí quyết nuôi dạy con trẻ thành tài

Khổng Minh Gia Cát Lượng đã từng dạy con rằng: “Hành vi của người quân tử là phải yên tĩnh mà tu thân, cần kiệm để bồi dưỡng đức, nếu không sống đạm bạc thì không thể đạt được những gì cao xa. Người quân ...

Dạy con trẻ có hiếu: Bí quyết nào cho bậc làm cha mẹ?

Dạy con trẻ có hiếu: Bí quyết nào cho bậc làm cha mẹ?

Người xưa có câu: “Trong nhà có người già được xem như một báu vật”, ý là những người con biết lấy Hiếu làm đầu phụng dưỡng cha mẹ thì phúc phận cũng tương ứng. Vậy mà ngày nay, chữ Hiếu dường như không được ...