Người tìm chốn lạ Đông Đoài
Ta đang du ngoạn cửa ngoài Tử Sinh
Người vui đón biển bình minh
Hoàng Hôn thời Mạt, ta nhìn mà đau

Chữ Tình gỡ mãi trong nhau
Bức tranh nhân thế, kiếp sau đâu còn
Người tìm hạnh phúc vuông tròn
Kim tiền choáng lộn, thỏi son không màu

Ta nhìn thấy những kiếp sau
Đâu gần lại, để mà lau giọt buồn

Người vui đón biển bình minh. Hoàng Hôn thời Mạt, ta nhìn mà đau. (Ảnh: Youtube.com)

Rồi ngày bão nổi mưa tuôn,
Bao chấp trước, chiếc thuyền con, sao chèo?
Mấy chục năm có bao nhiêu
Trăm năm nữa, có lời yêu qua cầu?

Đông Đoài ngã bóng cau trầu
Thiên lý vạn dặm, tìm đâu bóng người?
Tìm đâu tiếng khóc, nụ cười?
Nhân loại biến cải,
Một thời tái lai…

Nghìn năm sau trở về đây,
Mong manh có một dấu hài
Mong manh…

Rồi ngày bão nổi mưa tuôn. Bao chấp trước, chiếc thuyền con, sao chèo? (Ảnh: Pinterest.com)

La Vinh