Người dân New York giăng đèn kết hoa, các cửa hàng đều thi nhau đưa ra các kế hoạch ưu đãi để chào đón mùa lễ Giáng sinh năm nay.

Tủ trưng bày của Macy's tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của Macy’s tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của Macy's tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của Macy’s tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của Macy's tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của Macy’s tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của Macy's tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của Macy’s tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của Macy's tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của Macy’s tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Bên trong khu mua sắm của Macy's tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Bên trong khu mua sắm của Macy’s tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Bên trong khu mua sắm của Macy's tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Bên trong khu mua sắm của Macy’s tại New York. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của Macy's tại New York. (Dai Bing/ Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của Macy’s tại New York. (Dai Bing/ Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Đèn trang trí Giáng Sinh tại đại lộ 6th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Đèn trang trí Giáng Sinh tại đại lộ 6th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Đèn trang trí Giáng Sinh tại đại lộ 6th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Đèn trang trí Giáng Sinh tại đại lộ 6th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Đèn trang trí Giáng Sinh tại đại lộ 6th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Đèn trang trí Giáng Sinh tại đại lộ 6th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Đèn trang trí cho Giáng Sinh tại Rockefeller Center. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Đèn trang trí cho Giáng Sinh tại Rockefeller Center. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Đèn trang trí cho Giáng Sinh tại cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Đèn trang trí cho Giáng Sinh tại cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tủ trưng bày của cửa hàng Saks Fifth Avenue tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Cửa hàng TIFFANY tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Cửa hàng TIFFANY tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Cửa hàng ARMANI tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Cửa hàng ARMANI tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Cửa hàng BVLGARI tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Cửa hàng BVLGARI tại đại lộ 5th Avenue. (Ảnh: Dai Bing/Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Thiên Minh biên dịch

Xem thêm: