Tag Archives: Hành thiện tích đức

Tại sao nói ‘Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra’

Cổ nhân từng dạy: “Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”. Chuyện không có bịa đặt thành có, nói lời thêu dệt hãm hại người khác, đổi trắng thay đen – tất cả đều sẽ tạo thành nghiệp. Câu chuyện sau đây là một ...