Làm lợi cho người thì Thần Tiên cũng tôn kính

Nhân sinh cảm ngộ 02/06/19, 07:50

Người hành thiện “phúc tuy chưa tới họa đã tránh xa”, kẻ hành ác “họa tuy chưa tới phúc đã rời xa”. Tích đức không cần ai thấy, hành thiện tự có Trời hay. Khi còn làm quan tại Thành Đô, Trương Quai Nhai từng mơ thấy được Thần Tiên mời ...

Tổ tiên cự tuyệt tà dâm, con cháu hưởng phúc

Văn hóa 10/04/19, 09:00

Nhân quả hữu báo, tích đức hành thiện phải chăng là điều không thực? Từ chối tà dâm được và mất những gì? Sau đây là một câu chuyện có thật được ghi chép trong lịch sử. Tổ tiên tích đức, con cháu được phúc báo công danh, đây ...

End of content

No more pages to load