Bên lầu đào mận thưa thớt lá
Sen tàn cánh rã cọng trơ hồ
Gấm dệt dở dang, phòng cô quạnh
Một tiếng côn trùng lọt rèm thưa.

Tác giả: Thôi Quốc Phụ
Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng

tieng buon

Nguyên tác tiếng Hán:

怨詞其二

樓頭桃李疏,
池上芙蓉落。
織錦猶未成,
蛩聲入羅幕。

Oán từ

Lâu đầu đào lý sơ
Trì thượng phù dung lạc
Chức cẩm do vị thành
Trùng thanh nhập la mạc

Dịch nghĩa

Bên lầu đào mận lơ thơ
Trên ao hoa sen tàn rụng
Gấm dệt còn chưa xong
Tiếng trùng lọt vào màn lụa.

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm: