Sông đêm đen kịt đầy mây

Gió sông lạnh buốt lắt lay liếp thuyền

Mưa đêm ngàn mũi tên xiên

Sóng đêm muôn búa ván thuyền xiết rên

Có người khách ốm, nằm yên

Bị giáng chức đổi đi miền Giang Châu

Tác giả: Bạch Cư Dị

Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng

di thuyen dem mua 1

Nguyên tác tiếng Hán

舟中夜雨

江雲暗悠悠,

江風冷修修。

夜雨滴船背,

夜浪打船頭。

船中有病客,

左降向江州。

di thuyen dem mua 2

Chu trung dạ vũ

Giang vân ám du du

Giang phong lãnh tu tu!

Dạ vũ trích thuyền bối

Dạ lãng đả thuyền đầu

Thuyền trung hữu bệnh khách

Tả giáng hướng Giang Châu.

Dịch nghĩa

Mây trên sông đen nghìn nghịt

Gió trên sông lạnh ngăn ngắt

Mưa đêm nhỏ giọt trên mui thuyền

Sóng đêm đánh vào đầu thuyền

Trong thuyền có người khách đang ốm

Bị giáng chức đổi đi Giang Châu

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn, âm nhạc mà chuyên mục Văn hóa Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Xem thêm: