Ai đã bao giờ giấc trưa tỉnh dậy

Thấy ngoài trời kia nắng dài biết mấy

Cơn gió đầu Thu, phảng phất như mơ

Nửa đầu se sẽ lạnh mùa Xuân

Nửa sau đã mang hơi mùa Hạ

Tiếng gì gió mang về vui lạ

Rì rào như tiếng mọc mầm cây

Đón ánh mặt trời, chất chứa hương say.

Rì rào như tiếng mọc mầm cây / Đón ánh mặt trời, chất chứa hương say.
Rì rào như tiếng mọc mầm cây / Đón ánh mặt trời, chất chứa hương say.

Xem thêm: