Vài năm sắp tới dường như sẽ là khoảng thời gian vô cùng then chốt: Với tư cách là vũ đài trung tâm của cuộc đại chiến trong lịch sử này, điều gì sẽ xảy ra với Trung Quốc? Người thế gian sẽ lựa chọn như thế nào, quỹ đạo lịch sử sẽ có sự biến đổi như thế nào?

Những cách tránh khỏi thảm họa của Đại tai nạn trong các lời dự ngôn 

Trong nhiều lời dự ngôn đều miêu tả về hậu quả thảm khốc tới ‘không còn một ai’ khi Đại tai nạn xảy ra. Tuy nhiên đồng thời trong tất cả những lời dự ngôn này đều ẩn chứa điểm hóa cho nhân loại cách làm thế nào để có thể an toàn trong Đại tai nạn. Khi thời khắc này xảy đến, sẽ có một vị ‘thánh nhân’ xuất thế. Những người thiện lương, hiền lành và tín ngưỡng Thần Phật sẽ được Ông cứu độ, từ đó nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới. Những người bị trừng phạt và bị đào thải trong đại tai nạn đều là những người xấu và không tin vào Thần. 

Trong tất cả các dự ngôn, Thái thượng động uyên thần chú kinh có miêu tả nhiều nhất về thảm họa sẽ xảy tới cho những kẻ ác và không tin vào Thần Phật. Trong đó có miêu tả như sau: “Thì hữu nhất đạo sĩ, kiến tam động chi pháp, thiên nhân tất lai hộ chi” tạm dịch: Vào thời mạt kiếp sẽ xuất hiện một vị đạo nhân (chỉ Thánh nhân), sáng lập ‘Tam động chi pháp’, những bậc Thiên nhân (tức Thần hộ pháp) đều tới trợ giúp. 

“Ác nhân bất tín đại pháp, cố lệnh tử nhĩ. Thế nhân bất tín đại pháp, thị dĩ đa hữu tội nhân, tội nhân nhập địa ngục”, nghĩa là: Dù thế gian có nhiều hung thần hiểm ác, khi có thánh nhân xuất hiện cứu độ và truyền chính pháp không biết mà đón nhận, trân quý thì những người này sẽ qua dịch bệnh, đao binh ma quỷ mà bị đào thải tận diệt. 

“Kim hữu phụng tam động chi nhân, ma vương tam thiên nhân hộ chi dã. Nam nữ hữu thụ tam động chi nhân, quỷ vương kính phụng, bất cảm phạm chi”, tạm dịch: Những người tôn trọng, biết trân quý và đón nhận Đại Pháp mà thánh nhân truyền thụ sẽ được rất nhiều thần tướng bảo hộ từ đó không bị nguy hại khi Đại tai nạn ập tới. 

“Phạm thử tam động pháp sư giả, quỷ vương đẳng đầu phá tác thập bát phân. Hữu tác đạo sĩ tam động pháp sư giả, đại ma vương hộ chi. Nhược lệnh đạo sĩ nguy ách tật bệnh giả, quỷ vương đẳng phụ tội, đầu phá tác bát thập phân hĩ”, tạm dịch: Bất cứ người nào xâm phạm những đồ đệ đang trợ sư bảo hộ Thánh nhân hoặc mang tới tạp bệnh quỷ quái đều bị trừng phạt nghiêm trọng. 

Những mô tả này cũng tương tự như mô tả trong Ngũ Công Kinh: “Người dân mười phần chết chín, chỉ lưu lại một phần hiền lương thiện đức, kẻ ác muốn thoát vạn lần không nổi”, người lương thiện tất sẽ được bình an, người ác sẽ bị tận diệt. 

Trong Kim Lăng tháp bia văn, Lưu Bá Ôn cũng có miêu tả tương tự: Trong đại tai nạn, “Người gặp mãnh hổ khó né tránh” nghĩa là: những người bị mê hoặc mà tiếp nhận, tin vào lời ‘mãnh hổ” (ở đây để chỉ người dũng mạnh cũng để chỉ một tập đoàn lợi ích) đều sẽ phải chạy trốn trong đại tai nạn. Đồng thời, khi đại nạn tới, “Năng phùng mộc thỏ phương vi thọ’ nghĩa là: người có thể tin vào Pháp của bậc Thánh nhân mới có thể bình an và vượt qua được đại nạn.

Trong Thánh Kinh Khải Huyền cũng có miêu tả, những kẻ sát nhân, dâm loạn, xấu xa, thờ phụng quỷ Satan, không tin Thần Phật, và những người lừa gạt, dối trá đều sẽ bị nguy hiểm. 

Bức “The Last Judgment” mô tả cảnh Cứu Thế Chủ xuất hiện trong sự kiện cuối cùng là Đại Thẩm Phán, cuối thế kỷ 16, Họa sĩ: Jean Cousin the Younger

Những thay đổi của Tai họa trên thực tế so với những dự ngôn

Trên thực tế, nếu so sánh các sự kiện lịch sử đã xảy ra với các dự ngôn ở Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy rằng các kết quả so sánh có những điều tương đồng cũng có những điều khác biệt. Một trong những điểm tương đồng của kết quả khi so với thực tế là trước năm 2000, các sự kiện lịch sử đã xảy ra trong lịch sử Trung Quốc hầu như không có sự sai khác so với các dự ngôn.

Tuy nhiên, một điểm khác biệt của kết quả so sánh là từ năm 2000, một số sự kiện mang tính tai họa dường như khá khác biệt với những thảm họa được miêu tả sẽ xảy ra trong thời kỳ mạt kiếp. Ví dụ:

1. Trong Thái thượng động uyên thần chú kinh dự ngôn, dịch bệnh SARS từ năm 2002 đến 2003 xảy ra tại Trung Quốc sẽ gây tử vong lớn cứ 10 người thì có 3-4 người tử vong, tuy nhiên trên thực tế không đạt tới con số này.

2. Thái thượng động uyên thần chú kinh cũng dự ngôn, sau dịch bệnh SARS ở Trung Quốc sẽ xảy ra trận đại hồng thủy, trận lũ lụt xảy ra có thể gây thương vong rất lớn ở Trung Hoa. Tuy nhiên, năm 2004 ở đây có xảy ra lũ lụt nhưng tỷ lệ thương vong không quá nghiêm trọng. Năm 2004 quả thực có xảy ra trận động đất sóng thần như dự ngôn đã nói, tuy nhiên nó xảy ra ở Nam Á không phải Trung Quốc.

3. Chiến tranh thế giới thứ ba trong các dự đoán lịch sử dường như bắt đầu với một số cuộc xung đột quân sự xảy ra vào năm 2018 và Trung Quốc là một trong những quốc gia tham gia chính. Tuy nhiên, cuộc xung đột quân sự trên toàn thế giới này dường như đã thay đổi thành xung đột thương mại – đó là “Chiến tranh thế giới” được dự đoán đã trở thành “Chiến tranh thương mại thế giới” bắt đầu vào năm 2018.

4. Nếu chiến tranh thế giới thứ ba được loại bỏ, sẽ dẫn đến “thiên hỏa” – tức chiến tranh hạt nhân. Quan sát tình hình thế giới ngày nay, thực sự có tồn tại một cuộc chiến tranh quy mô lớn và nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, mối nguy hiểm này dường như đang ngày càng bị chặn.

Nói cách khác, các thảm họa quy mô lớn sẽ xảy ra trong thời kỳ “Mạt kiếp” trong các dự đoán lịch sử đã có xảy ra biến đổi, có dự ngôn đã bị suy yếu hoặc được loại bỏ.

Đồng thời, có một điểm tương đồng khác trong kết quả so sánh: “Đại Pháp” thực sự được truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc. Ngoài ra, có rất nhiều người trên khắp đất nước Trung Quốc rất tôn trọng, chấp nhận hoặc tin tưởng. Bây giờ môn Pháp này được lan truyền trên toàn thế giới.

Theo thái Thượng động uyên thần chú kinh và tất cả những dự ngôn có liên quan trong lịch sử, những đại nạn lớn này đã được thay đổi một cách đáng kể chính vì có ‘Thánh nhân’ đang truyền bá Đại Pháp lần cuối cùng trong thời kỳ mạt Pháp. Càng ngày càng có nhiều người đắc Pháp, tin tưởng vào sự cứu độ chúng sinh của Đại Pháp đã làm những sự kiện to lớn trong dự ngôn đều được giảm nhẹ hoặc loại bỏ. Hơn nữa, đây là lý do duy nhất khiến những dự ngôn về đại tai nạn khủng khiếp có thể xảy ra được thay đổi.

Trên thực tế tổng kết tất cả những dự ngôn trong và ngoài Trung Quốc, kết cục của vở kịch lịch sử này và vũ đài trung tâm được bao quanh bởi các cao trào này không ở đâu khác chính là Trung Quốc. Đây có lẽ là lý do tại sao các dự ngôn của các dân tộc khác trên thế giới đều chỉ ra một địa phương giống nhau: Phương Đông.

Nguyên nhân sâu xa phát sinh “đại tai nạn”

“Đại tai nạn” xảy ra vì những nguyên nhân ở các mức độ khác nhau. Mặc dù tất cả những lời dự ngôn nói chung đều miêu tả biểu hiện của “đại tai nạn” trong thế giới loài người, những nguyên nhân bản chất vốn có của nó vượt xa sự tưởng tượng của thế giới loài người.

Lưu Bá Ôn đã mô tả một kiếp nạn của vũ trụ trong Kim Lăng Tháp bia văn:

Doanh hư nguyên hữu sổ, thịnh suy dã hữu vô.

Linh Sơn tao hạo kiếp, liệt hỏa đảo phù đào.

Kiếp kiếp kiếp, tiên phàm đào bất thoát.

‘Doanh’ ở đây chính là đầy, ‘Hư’ là không. Sau khi đầy thì có không, sau khi thịnh thì suy, có sau đó thì không. ‘Thành, trụ, hoại, diệt’ là quy luật vận động của vũ trụ – bao gồm tất cả vật chất và sinh mệnh bên trong, cũng bao gồm chính vũ trụ cũng không thể thoát khỏi quy luật này.

“Linh Sơn” trong truyền thuyết là nơi các vị Thần tiên tụ hội, đây là ẩn dụ ý chỉ bao gồm tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ. Vũ trụ hiện nay gặp phải kiếp nạn lớn chưa từng có, tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ, bao gồm cả Thần tiên và người trần gian đều không thể thoát khỏi.

Trong Kim Lăng tháp bia văn, Lưu Bá Ôn cũng mô tả biểu hiện đối ứng của kiếp nạn vũ trụ lần này tại nhân gian sẽ phân thành hai giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên sử dụng Giang Trạch Dân (mãnh hổ) đích thân thao túng ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp quy mô khốc liệt hung hãn để khảo nghiệm tất cả loài người. Giai đoạn hai là lợi dụng một ‘đại tai nạn’ để đào thải những người thế gian không vượt qua được khảo nghiệm. Nói cách khác, theo mô tả đó, kiếp nạn của vũ trụ sẽ dẫn tới ‘Đại tai nạn’.

Chân dung Lưu Bá Ôn (ảnh: Wikipedia).

Ngoài ra, trong khi mô tả sự tàn khốc bi thảm khi Đại tai nạn tới, Ngũ Công Kinh, Thái Thượng Động uyển thần chú kinh, Thánh Kinh Khải Huyền đều có miêu tả tình hình sau khi xảy ra tai họa:

Ngũ Công Kinh miêu tả thời gian kết thúc của giai đoạn lịch sử này là ‘37.700 năm là lúc mạt kiếp”, “Năm mạt kiếp sẽ thay đổi Càn Khôn”, tức là Thánh nhân sẽ tới “thay đổi Càn Khôn”. Thái Thượng Động uyển thần chú kinh gọi giai đoạn lịch sử này là ‘Kiếp tận’. ‘Thánh nhân tới’, ‘Thế giới được tái sinh”. Thánh Kinh Khải Huyền cũng miêu tả, sau đại tai nạn Thần sáng thế chủ sẽ tới canh tân lại mọi thứ.

Đồng thời, những lời dự ngôn này đều mô tả khung cảnh tuyệt vời của một thế giới hoàn toàn mới sau khi vị Thánh nhân xuất hiện tới ‘Thay đổi thế giới’. Trong đó Thái Thượng Động Uyển thần chú kinh có miêu tả: Một niềm vui lớn trên toàn thế giới giống như niềm vui của một mùa bội thu, con người sẽ sống thọ thêm 3000 năm, thế giới sẽ phục hồi và càng bình yên, mặt trời và mặt trăng sẽ tỏa sáng như bình thường’. Nói cách khác, sau Đại tai nạn toàn bộ thiên thể sẽ hoàn toàn mới, lịch sử sẽ bắt đầu bước sang một chương mới.

Kim Lăng tháp bia văn cũng mô tả đại kiếp nạn này của vũ trụ sẽ dẫn tới Đại tai nạn. Sau đó, toàn bộ thiên thể vũ trụ sẽ hoàn toàn được canh tân tái tạo lại mới. Tổng kết hai lời dự ngôn, ta có thể đưa ra một suy luận phù hợp: Thời mạt kiếp, mạt thế, hoặc mạt pháp mà các dự ngôn trong lịch sử hay trong các tôn giáo đề cập đến kỳ thực là thời kỳ canh tân đổi mới của toàn vũ trụ. Điều đó cũng có nghĩa là, toàn bộ vũ trụ đã đi đến hồi kết của quá trình ‘Thành, Trụ, Hoại, Diệt’, đang bước tới những thời khắc cuối cùng của giai đoạn Diệt. Từ năm 1984 – 2043 của thời kỳ Mạt Kiếp Hạ Nguyên Giáp Tự chính là vũ trụ đang trong quá trình Diệt, chính là khoảng thời gian 60 năm của nhân loại trong thời không này. Sau đó toàn bộ vũ trụ sẽ hình thành một thời kỳ ‘Thành’ mới, tức là tân sinh.

Sự bùng nổ, trùng tổ và tân sinh của các thiên thể hoặc thiên hà xa xôi có thể được quan sát bởi thiên văn học hiện đại kỳ thực là thời kỳ một bộ phận của vũ trụ mới đang được canh tân đổi mới. Tuy nhiên, những điều trong các lời dự ngôn miêu tả là sự đổi mới của toàn bộ vũ trụ.

Vật chất được đổi mới có thể là việc tốt, tuy nhiên giống như quá trình trao đổi chất (tân trần đại tạ) của bất cứ sinh mệnh nào, trong quá trình đổi mới của toàn vũ trụ, tất cả những sinh mệnh trong thời kỳ lịch sử này (tức vũ trụ cũ) sẽ tự nhiên bị đào thải. Nói cách khác, như có thể quan sát trong thiên văn học hiện đại, khi vũ trụ canh tân thay đổi sẽ làm nổ tung, trùng tổ và phục hồi sinh mạng mới, đào thải tất cả các sinh mệnh bên trong đó. Đây có lẽ là lý do cơ bản nhất của “Đại tai nạn” – sự đổi mới canh tân của vũ trụ sẽ đào thải tất cả sự sống trong đó.

Trên thực tế, nếu độc giả chú ý đến tin tức về những khám phá thiên văn mới nhất, họ có thể thấy ngày càng nhiều thay đổi chưa từng thấy và ly kỳ trong các thiên thể vũ trụ, bao gồm cả vụ nổ, sự dịch chuyển, sự xuất hiện và tái sinh của các thiên thể.

Tuy nhiên, lần canh tân lần này của vũ trụ dường như hoàn toàn khác biệt với trước đây: Nhìn nhận từ tất cả những dự ngôn liên quan của Trung Quốc và các nước phương Tây, vị Thánh nhân cứu thế trong dự ngôn của nhân loại, cũng chính là Thần sáng thế chủ trong Thánh Kinh Khải Huyền, đã ban cho tất cả những sinh mệnh trong giai đoạn lịch sử này (tức vũ trụ cũ) một cơ duyên có thể bước vào giai đoạn lịch sử mới (tức vũ trụ mới). Trong “Thánh Kinh – Ngày tận thế” miêu tả: “Người dùng máu của mình để đổi lấy tất cả các sinh mệnh ở các chủng tộc, các nơi, các dân tộc, các quốc gia, gọi họ quay về với Thần” và tự mình nắm tay kết duyên với những người thế gian có kết cơ duyên từ vạn cổ.

Trong đoạn bí mật mới được công bố sau này ở Thiêu bính ca của Lưu Bá Ôn, có miêu tả về cơ duyên vạn cổ không bao giờ có được này như sau: “Thượng mạt hậu thời niên, vạn tổ hạ giới, thiên phật lâm phàm. Phổ thiên tinh đấu, a hán quần chân, mãn thiên bồ tát, nan thoát thử kiếp. Nãi thị vị lai phật, hạ phương truyền đạo. Thiên thượng thiên hạ chư phật chư tổ, bất ngộ kim tuyến chi lộ, nan đóa thử kiếp, tước liễu quả vị. Mạt hậu sắc phong bát thập nhất kiếp”. 

Tạm dịch: Ở thời điểm cuối cùng, vạn tổ xuống trần thế, nghìn Phật tới nhân gian, rộng khắp không trung, hàng loạt La Hán, đầy trời Bồ Tát, khó thoát khỏi kiếp nạn này, chính là Phật tương lai, hạ thế truyền Đạo, chư Phật chư Tổ khắp trên dưới trời, không gặp được con đường kim tuyến, khó tránh kiếp nạn này, bị tước quả vị, sau cùng Di Lặc phong bế hết 81 kiếp”. 

Vị lai Phật ở đây là chỉ Phật Di Lặc, có vị học giả chỉ ra rằng Phật Di Lặc của tín ngưỡng Đông và Chúa Cứu Thế của Tây phương chính là một người.

Tiên đoán của Lưu Bá Ôn nói cho mọi người rằng, cuối thế kỷ trước, Chúa cứu thế truyền pháp khắp nhân gian, vô số các vị thần trong trời đất đều muốn chuyển sinh tới nhân gian để đắc Pháp, nếu không, sẽ bị đào thải khi vũ trụ đổi mới. Trong kinh Phật có nói, khi hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ ở chốn nhân gian, chính là lúc Phật Di Lặc ở nhân gian truyền pháp độ nhân. Hôm nay, tin vui về việc hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ được lan truyền khắp nơi, đã chính thức mở ra chân tướng của vũ trụ.

***

Sâu thẳm trong trái tim của mỗi người có lẽ đã từng suy nghĩ và tìm kiếm nơi thực sự trở về của mỗi sinh mệnh. Một số người có thể nghĩ rằng đây chỉ là một biểu hiện tâm lý khi mọi người đang tìm kiếm nơi giải tỏa cảm xúc. Có lẽ là như vậy. Nhưng có lẽ điều này có một cảm nhận sâu sắc hơn về nguồn gốc của sinh mệnh khi tới thế gian này – đó là khát vọng “Quay trở về’ bản nguyên vốn có ban đầu của sinh mệnh.

Đọc lại và tổng kết tất cả các dự ngôn, kết cục lớn của vở kịch lịch sử này thực sự sắp diễn ra. Tuy nhiên, trong an bài của lịch sử vũ trụ cũ, kết cục của vở kịch lịch sử này sẽ vô cùng tàn khốc và mang lại sự hối tiếc tới khắc cốt ghi tâm: Con người thế gian sẽ vì sự mê hoặc của “Satan” (Thánh Kinh – Ngày tận thế) hoặc Mãnh hổ (Kim Lăng tháp bia văn) mà không tin, vẫn tiếp tục hành ác từ đó dẫn đến đào thải thảm khốc trong Đại tai nạn, bị hủy diệt tới mức độ 10 người không có nổi 1 người sống sót.

Tuy nhiên, trong khi lịch sử an bài Đại tai nạn và Đại đào thải tới thế gian, lại cũng an bài và nhắc nhở con người thế gian làm thế nào để tránh khỏi thảm họa và đại tai nạn. Trong thời khắc cuối của của vở kịch lịch sử này, tất cả các sinh mệnh đều được ban cho cơ hội công bằng như nhau để chọn lựa và quyết định cơ duyên vận mệnh của bản thân trong tương lai: Một sinh mệnh muốn thay đổi kết cục tàn khốc trong an bài của lịch sử vũ trụ cũ, thực hiện được nguyện vọng lâu nay của sinh mệnh vào kiếp sau chỉ có một biện pháp duy nhất đó là lựa chọn đức tin và thiện lương.

Khi vở kịch lịch sử của nhân loại thời kỳ này kết thúc, đặc biệt là khi vị Thánh nhân xuất hiện hồng truyền Đại Pháp, ngày càng có nhiều người tự thay đổi được vận mệnh của mình, có thể từ đó làm thay đổi toàn bộ những điều đã được đặc định từ đầu trong lịch sử, cũng làm cho đoạn cao trào cuối cùng của vở kịch lịch sử này sẽ ngày càng hồi hộp và đầy hấp dẫn. Vài năm tới dường như sẽ là giai đoạn đặc biệt quan trọng. Với tư cách là sân khấu trung tâm của vở kịch lịch sử chính xác điều gì sẽ xảy đến với Trung Quốc, con người thế gian sẽ có sự chọn lựa như thế nào, quỹ đạo lịch sử sẽ có sự thay đổi như thế nào. Hãy cùng đợi xem và suy ngẫm. 

Video: Phim Ngắn: Giang Trạch Dân và Cuộc Diệt Chủng Đẫm Máu 

videoinfo__video3.dkn.tv||b3113cc08__

Ad will display in 09 seconds