‘Cuộc vận động nông dân’ ở Hồ Nam: Một trường ‘mưa máu gió tanh’ – Phú nông bị hại, dân lành oán than!

Câu chuyện lịch sử 16/07/23, 09:00

“Cuộc vận động nông dân” do ĐCSTQ phát động đã biến các vùng nông thôn vốn dĩ có cuộc sống mộc mạc thanh bình thành địa ngục trần gian, thành chiến địa của đao kiếm thịt nát xương tan. Trong vòng tuần hoàn cừu sát bất tận của cuộc tranh ...

Cổng Trời khai mở cho những ai?

Tín ngưỡng Thần Phật 21/07/20, 15:30

Bộ tiểu thuyết nổi tiếng Trung Quốc Tây Du Ký có ghi chép lại rằng, trên thiên đình có 4 cửa lớn, theo thứ tự là Đông Thiên Môn, Nam Thiên Môn, Tây Thiên Môn và Bắc Thiên Môn. Từ Nam Thiên Môn đi vào phía sau chính là lăng ...

End of content

No more pages to load