Bạn đã từng nghe câu chuyện Đức Phật (Phật Thích Ca Mâu Ni) bị kẻ ngoại đạo Xa Di Bạt phỉ báng chưa?

Những câu chuyện về cuộc đời Đức Phật trong những năm Ngài còn tại thế. Chuyện kể về một Xa Di Bạt xuất thân trong một gia đình Bà La Môn (quý tộc Ấn Độ), là một đại mỹ nhân. Khi Xa Di Bạt tròn 16 tuổi, bố của cô lấy vàng ra để treo giải thưởng. Trong vòng 90 ngày, nếu như ai có thể tìm ra những chỗ nào xấu xí trên người Xa Di Bạt, thì ông sẽ lập tức trao giải thưởng cho người đó. Nhưng sau đó đã không có ai giành được giải thưởng. Do đó Xa Di Bạt ngày càng tự kiêu đối với nhan sắc của mình.

Bố của Xa Di Bạt cho rằng, trên thế gian này chỉ có Đức phật mới phù hợp với con gái của mình. Sau đó ông đã giới thiệu cho Đức Phật, hy vọng Đức Phật sẽ lấy Xa Di Bạt làm vợ. Nhưng bố của Xa Di Bạt đã được Đức Phật nhã nhặn từ chối.

Đức Phật nói, trước khi ông thành Phật, ma vương đã chọn một thiên nữ đệ nhất trong thiên giới cho ông lấy làm vợ. Một thiên nữ xinh đẹp nhất trong thiên giới còn không làm quyết tâm tu thành Phật của ông dao động, huống hồ là bây giờ đã thành Phật rồi. Chẳng nhẽ lại bị một bình hoa đựng đầy những thứ dơ bẩn (ý chỉ phàm nhân) quyến rũ hay sao.

Kỳ thực, Đức Phật không có ý làm phật ý Xa Di Bạt. Đức Phật chủ ý muốn nói với bố của Xa Di Bạt rằng, Đức Phật không có tâm chấp trước vào tình nữa. Và cầu hôn đối với Đức Phật là một chuyện dại khờ nhất.

Nhưng câu trả lời của Đức Phật lại khiến Xa Di Bạt bị tổn thương. Cô không thể chịu đựng được người nào lại dám động chạm đến sắc đẹp của cô. Càng không thể chấp nhận việc lấy một người xinh đẹp như cô đem ví von với một bình hoa đựng đầy những thứ dơ bẩn. Xa Di Bạt đã ghi mối hận này trong lòng.

Sau đó Xa Di Bạt dựa vào sắc đẹp của mình, đã trở thành Vương Phi của Ưu Điền Vương. Sau đó Xa Di Bạt đã lợi dụng quyền thế để bức hại một Vương Phi khác tin theo Đức Phật. Đồng thời tung tin phỉ báng rằng, Đức Phật, Vương Phi và 500 vị La Hán thông dâm với nhau. Khi Đức Phật biết tin, đã an ủi mọi người không nên sợ hãi, đồng thời Đức Phật nói tin đồn này chỉ kéo dài được 7 ngày. Quả nhiên, sau 7 ngày tin đồn đã biến mất. Không có ai tin theo những tin đồn đó, còn Xa Di Bạt đã gặp ác báo ngay trong kiếp đó.

Quả báo không thể miễn, lời phỉ báng là có nguyên do.

Đức Phật vào kiếp trước là Duyên Như Đạt đã từng được Brahma (đấng sáng tạo theo quan điểm Bà La Môn) và vợ của ông là phu nhân Tịnh Âm cúng dường. Nhưng Duyên Như Đạt thấy phu nhân Tịnh Âm cúng dường Bích Chi Phật càng ngày càng nhiều, nên đã sinh tâm đố kỵ. Duyên Như Đạt liền bảo 500 đám đệ tử tung tin đồn rằng, Bích Chi Phật phạm giới, đã thông dâm với phu nhân Tịnh Âm.

Tin đồn này lưu truyền trong dân gian 7 năm mới hết. Cuối cùng, Bích Chi Phật đã triển hiện 18 sự biến hóa thần kỳ và viên tịch. Đến khi đó mọi người mới biết, Duyên Như Đạt đã ác ý vu khống Bích Chi Phật.

Trong kiếp này, Brahma chính là Ưu Điền Vương, phu nhân Tịnh Âm chính là Xa Di Bạt. Còn 500 đồ đệ chính là 500 vị La Hán trong đời này.

Mọi việc đều có nguyên do, quả báo không chừa một ai.

Do đó, Đức Phật mới nói rằng: “Khi đó ta có tâm đố kỵ, cùng 500 vị đồ đệ phỉ báng Bích Chi Phật. Ta và 500 vị đệ tử do tạo nghiệp ác khẩu đã phải cùng nhau xuống địa ngục, chịu cực hình đun sôi trong vạc dầu… và những cực hình khác dày vò, thời gian như kéo dài vô hạn. Trong kiếp này vẫn còn dư chút ác nghiệp, mặc dù ta đã tu thành Phật, nhưng vẫn phải cùng các ngươi chịu sự phỉ báng của Xa Di Bạt.”

Đức Phật nói: “Phật Như Lai, tất cả phiền não đều không còn, tất cả việc thiện đều đã làm. Mặc dù Phật Như Lai có công đức như thế, nhưng vẫn không được miễn nhân duyên đã tạo từ tiền kiếp. Huống hồ là những kẻ ngoại đạo, đang sống trong mê lạc thì sẽ ra sao!”

Theo Secretchina
Thiên Minh biên dịch

Xem thêm: Vì sao Đức Phật giảng: đời người là bể khổ?