Đức Phật và Khổng Tử dạy con như thế nào?

Giáo dục 05/08/18, 07:07

Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Những tư tưởng lớn thường gặp nhau” (Great minds think alike). Trong cách dạy con, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Khổng Tử cũng có những điểm chung như thế. Đức Phật dạy con trai La Hầu La Phật Thích Ca Mâu Ni vốn ...

Đức Phật A Di Đà tu hành đắc Đạo như thế nào?

Văn hóa 13/07/18, 06:33

Trước khi tu luyện đắc Đạo, Đức Phật A Di Đà đã trải qua vô lượng kiếp, trong đó có một kiếp là quốc vương nước Diệu Hỷ, tên gọi Kiều Thi Già. Phụ vương của ngài tên là Nguyệt Thượng Chuyển Luân Vương, mẫu thân ngài là Thù Thắng ...

Kỳ lạ những bức tượng Phật vẫn vững vàng giữa thảm họa động đất sóng thần mạnh nhất Nhật Bản

Khoa học - Công nghệ 25/06/18, 06:58

Trong cảnh tượng hoang tàn sau thảm họa động đất và sóng thần khủng khiếp nhất trong lịch sử Nhật Bản năm 2011, người ta đã bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ - những bức tượng Phật đứng vững chãi không suy suyển.   Nằm ngay trên Vành đai Lửa Thái ...

Kiếp trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Văn hóa 14/02/18, 09:00

Trong kinh Phật giảng “đời người có 12 điều khó”, hai điều khó được nói đến trong đó là "thấy được kinh Phật là khó, sinh vào thời có Phật là khó". Nói cách khác, chúng ta có thể có duyên nhìn thấy được kinh Phật, hoặc sinh vào thời ...

End of content

No more pages to load