Thân thế của 18 vị La Hán

Văn hóa 22/12/15, 06:18

Khi nhắc đến thập bát La Hán là ý chỉ 18 vị La Hán trong Phật giáo vĩnh viễn ở lại thế gian hộ Pháp, bao gồm 16 vị La Hán ban đầu và 2 ...

End of content

No more pages to load