Mượn đêm nửa ánh trăng vàng
Ta soi lối cỏ bỏ làng xa quê
Chân trần rướm đỏ đường đê
Đi dạo ấy biết ngày về là đâu!

Hôm nay mây trắng mái đầu
Về làng, làng đó mẹ đâu mất rồi!
Trưa buồn tựa bức tường vôi
Vôi hồng quá bỗng nhớ môi mẹ hiền

Hôm nay mây trắng mái đầu, về làng, làng đó mẹ đâu mất rồi! (Ảnh: hinhanhsieudep.net)

Xa xôi cách trở đôi miền
Mẹ ơi có nhớ về phiên chợ nào
Đưa con qua trận mưa rào
Rét căm mẹ chịu ngọt ngào phần con

Mẹ cho một tấm lòng son
Xa vạn dặm vẫn nhớ con đường về
Đêm nay dưới ánh trăng thề
Có thằng bé khóc khi về làng xưa!

Mẹ cho một tấm lòng son, xa vạn dặm vẫn nhớ con đường về (Ảnh: tuart.net)

Trường Kiên