“Nhân thân nan đắc
Trung thổ nan sinh” *
Phật pháp khó tìm
Hãy ngộ hãy ngộ

Cơ duyên vạn cổ
Chỉ có một lần
Bể khổ trầm luân
Cớ chi tham luyến

trầm luân
Bể khổ trầm luân Cớ chi tham luyến (Ảnh: Vantho.net)

Cầu chi thăng tiến
Cầu chi lợi danh
Vì chi tranh dành?
Tạo nghiệp tạo nghiệp

Từ muôn vạn kiếp
Nay Pháp truyền ra
Ngay trước cửa nhà
Vô cùng trân quý

trầm luân
Từ muôn vạn kiếp. Nay Pháp truyền ra… (Ảnh: Falun Dafa)

Hữu tâm vô ý
Cơ hội qua đi
Sẽ chẳng còn gì
Hãy ngộ hãy ngộ

Hồng Nhung

(*): Là câu nói từ xưa truyền lại, nghĩa rằng: “Trong kiếp luân hồi, khó mà được thân người, cũng khó mà được sinh ra tại đất nước Trung Hoa – ý nói thân người là rất quý giá, sinh ra được làm người Trung Quốc cũng rất đáng quý”.