Hàng thông vút thẳm chọc trời
Chiều về tĩnh lặng, ngó đời bon chen
Lắng lòng nghe tiếng Kinh Hiền
Là đây, cảnh tịnh giữa miền phù du

Không tu, cũng gọi là tu
Một chiều vút cánh thiên thu mộng đời
Nhà ta ở giữa tầng trời
Có hồ sen tịnh chim vui hót mừng

(Ảnh: thienosho.com)

Cầu xin nguyện ước viên dung
Làm mây tịnh độ thong dong tháng ngày
Nghiệp đời, vay trả, trả vay
Kiếp xưa nặng nghiệp kiếp này ráng tu

Trăm năm mộng ước phù du
Về bên suối tịnh Liên Hoa trổ hồng
Ý Đời, Sắc Sắc, Không Không …

(Ảnh: vantho.net)

Tuệ Nga

Từ Khóa: