Phải đâu cầu cúng sẽ an thân
Muôn sự đều xoay chuyển tại tâm
Nhân – quả tuần hoàn là quy luật
Dữ – lành theo ác – thiện mà phân
Kính người hiểu biết tìm chân Đạo
Xót kẻ trầm mê chọn lợi danh
Trăm năm chớp mắt còn chi nhỉ
Người chốn bồng lai, kẻ trầm luân!

videoinfo__video3.dkn.tv||4beb7acf0__

Ad will display in 09 seconds