Dậy sớm

Sớm mai, gió mát, sương êm
Có người tỉnh giấc, trong rèm bước ra
Vang oanh hót, hé nở hoa
Cảnh xuân trong trẻo thực là cho ai?

day som 1

Nguyên tác tiếng Hán

早起

風露澹清晨,
簾間獨起人。
鶯花啼又笑,
畢竟是誰春。

Tảo khởi

Phong lộ đạm thanh thần,
Liêm gian độc khởi nhân.
Oanh đề hoa hựu tiếu,
Tất cánh thị thuỳ xuân?

day som 2

Dịch nghĩa

Gió lặng sương êm, sớm mai mát mẻ
Trong rèm có người một mình tỉnh dậy
Chim oanh hót, hoa lại cười
Cảnh xuân thực ra dành cho ai?

Tác giả: Lý Thương Ẩn
Chuyển ngữ: Bùi Đại Dũng