Dạo ấy tình thơ quá tuyệt vời
Ra về vọng mãi, cớ gì rơi
Thầm thương khắc khoải trầm tư gợi
Trộm nhớ triền miên ủ rũ thời.

Bữa ấy tình thơ quá tuyệt vời, ra về vọng mãi, cớ gì rơi (Nguồn ảnh: diyidan.com)

Chớp bể, thu tàn: trông bạn hỡi
Mưa nguồn, hạ rủ: ngóng người ơi
Ngàn năm cách trở kiên trì đợi
Tứ hải trùng khơi giữ trọn lời.

Ngàn năm cách trở kiên trì đợi, tứ hải trùng khơi giữ trọn lời. (Nguồn ảnh: huaban.com)

Phan Lương