Chùm lan này nhìn không đẹp lắm đâu
Nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ nó
Nhớ một ngày có con chim làm tổ
Nó tha đâu về trong ổ một cành lan

Không ai biết đến mùa xuân năm ấy
Mưa ẩm ướt làm cành lan sống lại
Thấy hay hay cột vào gốc cây dại
Để quên một thời nhìn cây lại sum suê

Hoa đua nở ngắm nhìn mê không chán, loài tự nhiên sức sống không giới hạn (Ảnh: Pinterest)

Đến bây giờ lan đẻ khắp mọi bề
Hoa đua nở ngắm nhìn mê không chán
Loài tự nhiên sức sống không giới hạn
Tự nhiên sống tự vượt qua gian nan

Con người ta ham giàu vô minh
Đã nghiên cứu nhiều mô hình tăng trưởng
Cây nhanh tốt quả nhanh tăng trọng lượng
Nhưng ăn vào thì chất lượng không cao

Và thật ra thế nào là chất lượng, đã biết rồi nhưng không thể buông ra (Ảnh: wallhere.com)

Nhiều loại thực phẩm, cây trái được ăn vào
Mang theo những nào là chất độc hại
Bệnh ung thư hay bệnh đau đủ loại
Cứ mỗi ngày nhân loại bị càng tăng

Đến bây giờ nhiều người không dám ăn
Vì không biết ra răng là thật giả
Xã hội con người cứ ham tiền cho đã
Đến cuối cùng tất cả bị suy vong

BT