Đầu đã hai thứ tóc
Mắt mang thêm đôi tròng
Sao còn sầu cô độc?
Sao vẫn buồn long đong?

Trải biết mấy Thu Đông
Trong hồn Xuân đã úa
Người gánh sầu muôn thuở
Cố nhân còn đó không?

Người gánh sầu muôn thuở, cố nhân còn đó không? (Ảnh: wallpapersafari.com)

Xin xoá dấu lưu vong
Dâng niềm riêng vạn cổ
Chim mỏi cánh tang bồng
Gượng bay trong nắng gió

Lật những trang thương nhớ
Đã mang màu rêu phong
Chờ một thoáng lặng câm
Rồi lòng kia rưng khóc

Lật những trang thương nhớ, đã mang màu rêu phong (Ảnh: wallhere.com)

Đầu đã hai thứ tóc
Mắt mang thêm đôi tròng
Sao mãi sầu chứa chất?
Sao hoài còn long đong?

Thái Sơn

Clip hay: 

videoinfo__video2.dkn.tv||4dabbfbe5__