Tránh xa đồn đại với thị phi!
Tĩnh tâm không động nghĩ suy gì!
Ngàn mai gió cuốn chim bay lạc.
Vạn lý mây vờn vạn lý bi.

Người đã tốt chưa? Ta thì chưa!
Oán ưu chi nữa chút tâm thừa?
Cửa trời vẫn mở đang dần khép
Sao còn chưa tỉnh những cơn mơ?

Tránh xa đồn đại với thị phi! tĩnh tâm không động nghĩ suy gì! (Nguồn ảnh: sohu.com)

Thu đến thu đi ai biết không?
Oán ân không kết nữa trong lòng
Thả tâm theo gót dòng an tại
Ai còn ôm hận chí phù không?

Ta vẫn tìm ta giữa chiều tà
Giục lòng kiên định nẻo đường xa
Phù hoa mộng mị trôi theo gió
Hỏi khách đường xa chốn cổng nhà.

Thả tâm theo gót dòng an tại, ai còn ôm hận chí phù không? (Nguồn ảnh: read01.com)

Vạn Lý Khách