Những vị thần đang múa
Vớt gió thiên giới về
Những người thường mê đắm
Đêm đen đang rời đi…

Những người thường đang múa
Lá rơi rơi theo mùa
Chỉ lòng tin chan chứa
Nâng đời lên trời cao…

Những vị thần đang múa, vớt gió thiên giới về (Ảnh: Shen Yun Performing Arts)

Những vì sao đang múa
Áo xiêm mây vờn bay
Thảo nguyên tung bờm ngựa
Vũ trụ trong lòng tay…

Những vị thần đang bay
Những người thường đang múa
Dập dờn xanh đồng lúa
Biển lên trời thành mưa…

Những vì sao đang múa, áo xiêm mây vờn bay (Ảnh: Shen Yun Performing Arts)

Người nay trong người xưa
Tay nắm tay tung cánh
Hồn lẫn vào điệu múa
Bay lên từ thế gian…

Bình Nam

Clip hay: 

videoinfo__video3.dkn.tv||8881f3c7c__

Ad will display in 09 seconds