Chiếc áo tơi xoay xoay theo gió
Trẻ chăn trâu túm tụm góc đồng
Chân tay lem nhem vết bùn khô cứng
Các em nướng khoai, chia nhau con muỗm
Như chia nhau hương vị cánh đồng

Đàn trâu sau vụ cày nặng nhọc
Cỏ no nê, nhảy cẫng lồng nhồng
Ngang trời, một cánh chim chiền chiện
Đánh thức hoa cải vàng mê ngủ bờ mương

Chiếc áo tơi xoay xoay theo gió, trẻ chăn trâu túm tụm góc đồng (Ảnh: tripadvisor.com)

Và tiếng hát đồng dao vang lên sau mũ lá
Và gốc rạ ngải hương gót trẻ chân trần
Và ồn ã trò chơi trận giả
Trang sách mở ra trắng bờ ruộng cỏ hăng…

Tôi nhận thấy chúng vô tư và giàu có
Giữa trời mây, tất bật cánh đồng.

Và tiếng hát đồng dao vang lên sau mũ lá, và gốc rạ ngải hương gót trẻ chân trần (Ảnh: plo.vn)

Từ Trang