Đêm thu vắng vẻ
Ngồi đếm mưa rơi
Ngẫm cái sự đời
Sao mà chán quá

Người thì vội vã
Kẻ thì ung dung
Xét đến cuối cùng
Đằng nào cũng chết

sự đời
Ngẫm cái sự đời… (Ảnh: dkn.tv)

Cười vui như tết
Xong lại buồn ngay
Ngày tháng lắt lay
Ở trên mặt đất

Cái sự còn mất
Quy luật tự nhiên
Sao mãi ngẫm nghiền
Để thêm mất ngủ

sự đời
Ngày tháng lắt lay, ở trên mặt đất (Ảnh: cafeland.vn)

(Nhân đây xin nhủ
Đến bạn và tôi
Hãy cố vui tươi
Cho đời thêm đẹp)

Thanh Bình