Mình mãi là cây thông
Trần lưng cùng bão gió
Hay làm cây liễu nhỏ
Rủ xuống bao niềm thương?

Hay làm cây liễu nhỏ, rủ xuống bao niềm thương? (Ảnh: wallhere.com)

Thôi cứ là cau vườn
Nhích lên từng đốt một
Trời chỉ cho một búp
Gắng gỏi mà xanh tươi.

Mình mãi là cây thông, trần lưng cùng bão gió (Ảnh: mytour.vn)

Chập chùng dốc cuộc đời
Càng lên càng thấm mệt
Nơi tột cùng khô khát
Hoa vươn tay nâng người

Duy Thông