Bốn phía trời mịt mờ
Riêng nơi này ráng đỏ
Bập bùng trong chiều gió
Hoa gạo cháy trong mưa

Bốn phía trời mịt mờ, riêng nơi này ráng đỏ (Ảnh: picssr.com)

Thản nhiên và vô tư
Gieo mình vào núi đá
Một bông hoa gạo rơi
Như trái tim đang vỡ

Một bông hoa gạo rơi, như trái tim đang vỡ (Nguồn ảnh: Azibai.com)

Phải rồi, hoa nhắc ta
Đã hóa thân làm lửa
Cháy hết mình mới thôi
Dù trong mưa trong gió

Thành Nghị