Hãy lại cùng tôi tĩnh lặng thiền,
Trong miền tịnh thổ thật an nhiên.
Bình yên giản dị và thanh tịnh,
Khỏe đẹp từ tâm hết muộn phiền!
Hạnh phúc đời nay là đắc độ,
Cơ duyên vạn cổ để hồi thiên.
Giàu sang có lẽ không bằng ngộ,
Giác Giả màng chi chuyện bạc tiền!

Nguyễn Văn Tuyến

videoinfo__video3.dkn.tv||c6b6f720d__

Ad will display in 09 seconds