Giếng làng mát trong
Hớ hênh yếm đài
Thênh thênh sợi gầu dài
Trăng thượng tuần gột rửa bụi trần

Lúa vàng phủ sân
Con chim sáo đợi
Sao bóng chiều chưa vội
Sáng lung linh quyện bóng tình nhân.

Lúa vàng phủ sân. Con chim sáo đợi. (Ảnh: Dkn.tv)

Chùm cau bần thần
Rung rinh mời gọi
Trâu xanh ve vãn gợi
Quyện hòa nhau nên một nét son

Bước nhỏ lối mòn
Mái đình xưa vẫn hẹn
Giọng ru hời thắm đượm
Gió lành thoảng nhẹ dấu hài du hao…

Bước nhỏ lối mòn. Mái đình xưa vẫn hẹn. (Ảnh: Dkn.tv)

Nguyên Trân, 06/2016